ترامپ در مسکو - ۲۲ مهر ۱۳۹۹

۷۳۹

شبکه خبر
22 مهر ماه 1399
18:57