محمود جعفری - ۲۲ مهر ۱۳۹۹

1,549

شبکه نسیم
22 مهر ماه 1399
23:05
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
2,689
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۴۸۸
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۳۳۶
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۲۸۱
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۲۸۵
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۳۰۴
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,361
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,813
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۶۴
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۳۲
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۷۸۶
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,335
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,535
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۴۶
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۹۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۳۷
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۹۵
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۹۲
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,776
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,647
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,092
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,248
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۰۲
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۳۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۷
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,020
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۱
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۹۸
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۳۹