مروری کلی بر بیانیه گام دوم انقلاب - ۲۲ مهر ۱۳۹۹


شبکه اصفهان
22 مهر ماه 1399
16:58