ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۱۰ آذر
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۱۰ آذر
۳۶۸
عربی،زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۱۰ آذر
عربی،زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۱۰ آذر
۳۹۸
ریاضی - معادلات مثلثاتی / ۸ آذر
ریاضی - معادلات مثلثاتی / ۸ آذر
۸۲۲
زیست شناسی - گفتار یک  / ۸ آذر
زیست شناسی - گفتار یک / ۸ آذر
۸۱۹
هویت اجتماعی - درس پنجم / ۶ آذر
هویت اجتماعی - درس پنجم / ۶ آذر
۶۷۰
مکانیک خورو- سیستم شیشه بالابر خودرو / ۵ آذر
مکانیک خورو- سیستم شیشه بالابر خودرو / ۵ آذر
۳۸۵
فیزیک - حرکت با شتاب / ۵ آذر
فیزیک - حرکت با شتاب / ۵ آذر
۸۷۱
شیمی - مقدمه الکترو شیمی / ۵ آذر
شیمی - مقدمه الکترو شیمی / ۵ آذر
2,711
زیست شناسی - انواع جهش های کروموزومی / ۴ آذر
زیست شناسی - انواع جهش های کروموزومی / ۴ آذر
1,116
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
۸۱۵
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
1,029
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
3,103
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
1,256
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
1,336
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت  / ۲۹ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۹ آبان
1,183
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
۷۲۹
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
1,308
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
3,050
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
1,429
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
۶۴۳
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
۴۶۳
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
1,133
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
1,131
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم  / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۲۶ آبان
1,126
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
2,593
ریاضی رشته تجربی - فصل دوم مثلثات - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
ریاضی رشته تجربی - فصل دوم مثلثات - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,311
زیست شناسی  - رشته تجربی-هموفیلی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی-هموفیلی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
1,362
هویت اجتماعی - رشته ریاضی و تجربی - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
هویت اجتماعی - رشته ریاضی و تجربی - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۹۷۳
شیمی - محاسبه PH بازها / ۲۱ آبان
شیمی - محاسبه PH بازها / ۲۱ آبان
4,359
تعمیرات سیستم برق خودرو - آلترناترو  / ۲۰ آبان
تعمیرات سیستم برق خودرو - آلترناترو / ۲۰ آبان
۶۶۲