چرا جایگاه فنی و حرفه ای تو ایران ضعیفه؟

۱۸۷

شبکه ۲
21 مهر ماه 1399
11:33
زود ازدواج کردن خوبه؟
زود ازدواج کردن خوبه؟
۴۳
با کرونا بر خورد عالمانه داشته باشیم!
با کرونا بر خورد عالمانه داشته باشیم!
۱۰
کرونا از شروع تا الان و رویکرد های چند وجهی!
کرونا از شروع تا الان و رویکرد های چند وجهی!
۱۳
۳ آذر ۱۳۹۹
۳ آذر ۱۳۹۹
۳۳۳
بابک افرا - رفیق
بابک افرا - رفیق
۳۶
ریتم زندگیتون رو اصلاح کنید!
ریتم زندگیتون رو اصلاح کنید!
۷
کی می توان در خونه درست زندگی کنیم!؟
کی می توان در خونه درست زندگی کنیم!؟
۵
انسان ذاتا تنبل است!
انسان ذاتا تنبل است!
۴
تهدید ها و فرصت های روانشناختی کرونا!
تهدید ها و فرصت های روانشناختی کرونا!
۶
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۴۱۱
کمک های مومنانه در اصناف و بازاریان!
کمک های مومنانه در اصناف و بازاریان!
۵۰
نذر نفس چیه؟
نذر نفس چیه؟
۴۳
بسیج اصناف کیا هستند؟
بسیج اصناف کیا هستند؟
۲۴
تعریفی جالب از بسیج!
تعریفی جالب از بسیج!
۱۰۰
۱ آذر ۱۳۹۹
۱ آذر ۱۳۹۹
۴۴۰
خون بند ناف چجوری استفاده میشه؟
خون بند ناف چجوری استفاده میشه؟
۱۱۰
پیوند خونی به چیه؟
پیوند خونی به چیه؟
۷۷
خون بند ناف چیه؟
خون بند ناف چیه؟
۶۲
ذخیره خون بند ناف برای آینده مهمه
ذخیره خون بند ناف برای آینده مهمه
۴۸
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۴۲۱
مدت خدمت سربازی چقدره؟
مدت خدمت سربازی چقدره؟
۲۵
تفاوتی بین سرباز متاهل و مجرد وجود دارد؟
تفاوتی بین سرباز متاهل و مجرد وجود دارد؟
۱۸
سپاس و قدر دانی از تمامی سربازان
سپاس و قدر دانی از تمامی سربازان
۱۸
سربازی در دوران کرونا به چه شکل است!؟
سربازی در دوران کرونا به چه شکل است!؟
۲۷
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۸۳
مثلث شیرده دیگه تسلیم نمی شه!
مثلث شیرده دیگه تسلیم نمی شه!
۷۵
تاثیر کاهش فرزند آوری بر روی اقتصاد!
تاثیر کاهش فرزند آوری بر روی اقتصاد!
۶۴
چرا کم فرزندی در ایران جا افتاد!
چرا کم فرزندی در ایران جا افتاد!
۴۵
بهترین سن برای بارداری زیر ۲۵ ساله!
بهترین سن برای بارداری زیر ۲۵ ساله!
۵۱
سن باروری کی خوبه؟
سن باروری کی خوبه؟
۳۰