پاسدار شهید مفقودالاثر حاج حسن رجایی فر

۴۵۵

شبکه ۳
21 مهر ماه 1399
12:07
کارنامه شش ماهه مجلس - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
کارنامه شش ماهه مجلس - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
1,436
رزمایش همدلی - پایگاه بسیج امام علی (ع) منطقه ۱۲ - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
رزمایش همدلی - پایگاه بسیج امام علی (ع) منطقه ۱۲ - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۷۳۳
تولید، تداوم امید - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
تولید، تداوم امید - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۷۷
کمیته امداد امام خمینی (ره ) - خیاطی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره ) - خیاطی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۴۲
ما ملت شهادتیم - تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
ما ملت شهادتیم - تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۹۵
ما ملت شهادتیم - شهید محسن فخری زاده
ما ملت شهادتیم - شهید محسن فخری زاده
۴۹۱
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
۸۴۲
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۶۵
نت های مسی یک رویا
نت های مسی یک رویا
۴۸۸
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۲۱۰
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
۲۲۷
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۹۴
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
۲۰۱
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
۲۶۳
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۶۱
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۱۴۹
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
۱۴۷
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
۴۱۶
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۹۶
ستاره دنباله دار
ستاره دنباله دار
۶۸۷
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
۵۰۷
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۲۸۲
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
۱۸۰
دسته گلی برای تو
دسته گلی برای تو
۲۴۱
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۷۳
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵۸
سمیه رحمانی - کارآفرین
سمیه رحمانی - کارآفرین
۱۴۵
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
۳۵۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷۱
پلیس من - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
پلیس من - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۳۱۹