خانه های خالی چطور شناسایی می شوند؟

۲۱۸

شبکه ۱
20 مهر ماه 1399
19:30
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
تحریم دلیلی برای پیشرفت !
۳۲۸
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
اثر مثبت تحریم ها بر صنعت لوازم خانگی !
۲۷۰
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
قیمت گران محصولات خانگی ایرانی !
۲۳۳
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
وظیفه هر ایرانی خرید محصول ایرانی !
۱۷۱
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
مشکلات بعد از تحریم صنعت خودرو !
۱۶۱
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۳۲۴
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
آیا ما دچار سیاست گذاری غلط هستیم ؟
۵۳۵
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
چطور نمی شود جلوی قاچاق را گرفت ؟
۵۷۰
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
ماجرای تورم تا کی ادامه دارد ؟
۴۶۷
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
از کارتل های مواد مخدر تا قاچاق کالا !
۲۶۵
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
روش دور زدن برای گرفتن کارت بازرگانی !
2,526
متخلفین کارشان را می کنند !
متخلفین کارشان را می کنند !
۳۰۱
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
صدور کارت بازرگانی بدون نیاز به حضور !
۱۷۶
شرایط صدور کارت بازرگانی
شرایط صدور کارت بازرگانی
۲۲۲
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۳۱۷
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
واقعیت کسری بودجه دولت چیست؟
۵۴۱
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
ساختار بودجه چگونه عمل میکند ؟
۲۷۰
دخالت در تجارت مردم ؟
دخالت در تجارت مردم ؟
۲۲۸
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
چرا نوسان قیمت دلار روی زندگی مردم تاثیر می گذارد؟
۲۴۶
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
علت گرانی چاپ بی رویه پول است !
۲۶۷
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
چرا روی قیمت ها نظارت نیست؟
۲۴۳
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۱۸
تجارت الکترونیک در دنیا
تجارت الکترونیک در دنیا
۲۷۱
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
فضای مجازی سرزمین فرصت ها !
۲۳۳
تغییر کسب و کارسخت است !
تغییر کسب و کارسخت است !
۲۰۰
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
کسب و کارها در حال نابودی ؟!
۳۷۵
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۴۰۹
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
قیمت گذار بودن انفرادی چیست ؟
۱۸۱
سرگذشت قیمت مسکن
سرگذشت قیمت مسکن
۲۳۵
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
نحوه جلوگیری از فرار مالیاتی
۱۵۵