خاکسپاری ایرج

8,726

شبکه ۱
19 مهر ماه 1399
22:21
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,254
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
25,944
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
34,813
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,472
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
23,849
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,756
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
33,039
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,785
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,121
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,166
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
29,084
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,560
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,212
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,646
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
30,533
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,605
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,764
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,885
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,334
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,238
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,388
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
11,700
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,355
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
29,535
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,816
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,148
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,083
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
20,965
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
21,807
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,584
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
3,761
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,420
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
32,310
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,527
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
25,355
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
1,575
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
3,569
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
18,508
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,201
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,408
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
2,756
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
18,847
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,041
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
2,059
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
2,456
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
13,131
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
3,116
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
6,261
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
۲۶۰
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
۲۸۸
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
۲۵۷
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
1,320
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
17,857
قسمت ۱
قسمت ۱
63,427
قسمت ۲
قسمت ۲
45,210
قسمت ۳
قسمت ۳
31,007
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,442
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,846
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,094
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,625
قسمت ۴
قسمت ۴
29,546
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,796
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,462
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,842
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,383
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,681
قسمت ۵
قسمت ۵
34,644
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
3,943
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,528
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,044
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,847
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,369
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,012
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,686
قسمت ۶
قسمت ۶
41,571
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,206
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,872
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,944
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,611
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,868
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,279
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,561
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,708
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,750
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,586
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,370
قسمت ۷
قسمت ۷
41,284
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,685
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,678
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,765
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,320
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,790
قسمت ۸
قسمت ۸
32,391
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,874
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,672
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,632
قسمت ۹
قسمت ۹
29,412
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,839
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,352
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,405
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,198
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
33,883
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,838
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,686
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,278
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,157
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,634
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,569
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,841
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,627
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,274
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
36,315
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,775
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,327
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,147
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,148
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
36,967
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,589
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,430
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,342
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,619
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,661
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
35,452
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
11,933