شهرک های کشاورزی - شرکت شهرک های کشاورزی - ۱۹ مهر ۱۳۹۹

۱۴۹

شبکه ۳
19 مهر ماه 1399
12:12
کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه - پرورش شترمرغ
کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه - پرورش شترمرغ
۴۴
کارنامه شش ماهه مجلس - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
کارنامه شش ماهه مجلس - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
1,453
رزمایش همدلی - پایگاه بسیج امام علی (ع) منطقه ۱۲ - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
رزمایش همدلی - پایگاه بسیج امام علی (ع) منطقه ۱۲ - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۷۴۸
تولید، تداوم امید - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
تولید، تداوم امید - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۸۵
کمیته امداد امام خمینی (ره ) - خیاطی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره ) - خیاطی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۵۲
ما ملت شهادتیم - تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
ما ملت شهادتیم - تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۳۰۶
ما ملت شهادتیم - شهید محسن فخری زاده
ما ملت شهادتیم - شهید محسن فخری زاده
۵۰۷
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
۸۵۶
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۶۶
نت های مسی یک رویا
نت های مسی یک رویا
۴۹۳
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۲۱۴
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
۲۲۹
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۹۷
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
۲۰۳
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
۲۶۴
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۶۱
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۱۴۹
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
۱۴۸
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
۴۲۲
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۹۶
ستاره دنباله دار
ستاره دنباله دار
۶۹۱
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
۵۰۸
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۲۸۹
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
۱۸۰
دسته گلی برای تو
دسته گلی برای تو
۲۴۲
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۷۵
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵۸
سمیه رحمانی - کارآفرین
سمیه رحمانی - کارآفرین
۱۴۷
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
۳۶۱
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۱۷۲