قسمت ۲

64,973

شبکه ۳
18 مهر ماه 1399
21:06
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,785
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,577
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,631
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
9,103
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
8,105
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,649
قسمت ۳
قسمت ۳
56,037
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,402
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,861
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,364
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,263
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
7,005
قسمت ۴
قسمت ۴
55,703
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,489
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,635
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,562
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,876
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
7,068
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,517
قسمت ۵
قسمت ۵
51,683
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,973
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,358
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,448
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,376
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,899
قسمت ۶
قسمت ۶
51,792
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,603
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
37,276
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,837
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,437
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,727
قسمت ۷
قسمت ۷
55,342
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,308
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,488
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,635
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,744
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
4,140
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
21,409
قسمت ۸
قسمت ۸
83,113
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,756
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,553
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,472
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,915
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,812
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
15,935
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,208
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,301
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,401
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,763
راه کربلا
راه کربلا
16,150
قسمت ۹
قسمت ۹
61,903
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
57,587
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,475
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,779
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
9,434
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,881
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
40,432
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
60,503
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
7,729
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,865
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
7,029
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,936
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
12,294
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
63,561
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
8,258
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
8,022
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
9,264
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,932
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
62,268
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
51,781
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
5,688
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
44,861
فرار به کویت !
فرار به کویت !
12,521
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
9,050
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
84,400
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
46,475
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
8,731
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
9,268
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
6,199
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
16,093
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
71,221
عبد لو رفت !
عبد لو رفت !
7,233
سو قصد به جان عبد !
سو قصد به جان عبد !
6,401
قتل عامی در راه است !
قتل عامی در راه است !
7,460
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
11,574
فرار عبد از دست پلیس عراق !
فرار عبد از دست پلیس عراق !
50,373
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
54,046
عبد پیدا شد !
عبد پیدا شد !
6,103
حکم اعدام صادر شد !
حکم اعدام صادر شد !
4,788
تو میفهمی ناموس چیه ؟
تو میفهمی ناموس چیه ؟
5,946
اتفاقی که نباید، افتاد !
اتفاقی که نباید، افتاد !
10,379
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
9,044
تصمیم گیری سخت عبد !
تصمیم گیری سخت عبد !
41,488
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
4,986
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
25,914
قسمت ۱
قسمت ۱
87,283
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,746
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,803
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
42,456
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,546
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,316