رزمایش کمک مومنانه

۸۹

شبکه سهند
17 مهر ماه 1399
23:36
برق امید - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
برق امید - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱۱۰
کمک مؤمنانه - هیأت حسینی شهدای گمنام تبریز - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
کمک مؤمنانه - هیأت حسینی شهدای گمنام تبریز - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۶۲
نگارستان - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
نگارستان - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱۶۱
یاشاییش - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
یاشاییش - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۸۵
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۱۵۴
کارخانه مواد شوینده
کارخانه مواد شوینده
۴۳
نبرد ناشناخته - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
نبرد ناشناخته - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۶۲
تحفه خاک - زغال اخته - کلیبر - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
تحفه خاک - زغال اخته - کلیبر - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۸۵
شیخ شهید محمد خیابانی
شیخ شهید محمد خیابانی
۷۶
اقدامات رهبر انقلاب در مبارزه با کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
اقدامات رهبر انقلاب در مبارزه با کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۴۰
مسیر تندرستی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
مسیر تندرستی - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۲۴
تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
تشییع پیکر پاک شهید فخری زاده در حرم امام رضا (ع) - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۵۹
مراسم قرعه کشی بیمه ما
مراسم قرعه کشی بیمه ما
۱۹۱
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۹ آذر ۱۳۹۹
فیلم های سینمایی شبکه سهند - ۹ آذر ۱۳۹۹
۳۵۵
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
اقدامات رهب انقلاب برای مقابله با کرونا
۶۲
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
تجربه جهانی - راه طی شده - ۷ آذر ۱۳۹۹
۹۸
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
بسیج پیشرو خدمت و امیدآفرین - ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۰۰
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویزه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۸۳
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
ویژه برنامه روز نیروی دریایی - ۷ آذر ۱۳۹۹
۳۴۵
شوشتر
شوشتر
۹۳
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
مشکلات بی سوادی در رژیم پهلوی
۷۳
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
بسیج پیشرو خدمت و امید آفرین
۱۴۳
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
خطبه ی قیام - انجام وظیفه
۱۰۱
شیخ شهید محمد خیابانی
شیخ شهید محمد خیابانی
۱۴۰
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۶ آذر ۱۳۹۹
۶۶
جهاد سازندگی
جهاد سازندگی
۴۶
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
رزمایش کمک مومنانه - ۵ آذر ۱۳۹۹
۱۱۱
خط نورانی
خط نورانی
۴۱
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
ماسک - ۴ آذر ۱۳۹۹
۶۸
مردی با آرزوهای دوربرد
مردی با آرزوهای دوربرد
۹۲