لحظات نفس گیر تعقیب و گریز

7,810

شبکه ۳
17 مهر ماه 1399
21:04
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
42,460
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,554
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,322
قسمت ۲
قسمت ۲
65,037
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,789
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,579
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,632
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
9,107
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
8,109
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,653
قسمت ۳
قسمت ۳
56,055
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,406
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,862
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,366
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,265
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
7,006
قسمت ۴
قسمت ۴
55,756
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,493
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,639
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,563
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,877
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
7,070
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,520
قسمت ۵
قسمت ۵
51,702
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,977
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,361
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,450
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,377
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,902
قسمت ۶
قسمت ۶
51,814
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,606
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
37,285
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,838
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,439
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,731
قسمت ۷
قسمت ۷
55,360
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,309
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,491
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,636
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,744
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
4,148
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
21,420
قسمت ۸
قسمت ۸
83,145
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,756
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,556
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,476
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
61,919
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,813
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
15,940
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,209
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,301
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,404
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,763
راه کربلا
راه کربلا
16,151
قسمت ۹
قسمت ۹
61,935
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
57,618
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,476
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,782
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
9,438
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
8,883
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
40,437
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
60,547
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
7,735
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,866
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
7,032
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
37,936
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
12,303
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
63,624
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
8,267
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
8,028
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
9,273
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
8,941
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
62,347
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
51,806
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
5,698
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
44,876
فرار به کویت !
فرار به کویت !
12,532
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
9,059
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
84,528
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
46,488
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
8,742
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
9,278
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
6,207
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
16,106
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
71,488
عبد لو رفت !
عبد لو رفت !
7,256
سو قصد به جان عبد !
سو قصد به جان عبد !
6,420
قتل عامی در راه است !
قتل عامی در راه است !
7,474
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
11,599
فرار عبد از دست پلیس عراق !
فرار عبد از دست پلیس عراق !
50,433
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
54,868
عبد پیدا شد !
عبد پیدا شد !
6,227
حکم اعدام صادر شد !
حکم اعدام صادر شد !
4,915
تو میفهمی ناموس چیه ؟
تو میفهمی ناموس چیه ؟
6,078
اتفاقی که نباید، افتاد !
اتفاقی که نباید، افتاد !
10,639
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
9,301
تصمیم گیری سخت عبد !
تصمیم گیری سخت عبد !
42,316
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
5,118
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
25,934
قسمت ۱
قسمت ۱
87,332
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
8,750