اربعین عاشقی-۱۷ مهر ۱۳۹۹-بخش ۱

۹۱

شبکه فارس
17 مهر ماه 1399
09:18
عزاداری ۲۸ صفر - لارستان
عزاداری ۲۸ صفر - لارستان
۱۴۱
سی و پنجمین شب شعر عاشورا
سی و پنجمین شب شعر عاشورا
۶۱
دهمین سوگواره ملی شعر عاشورایی اقوام و عشایر کشور
دهمین سوگواره ملی شعر عاشورایی اقوام و عشایر کشور
۷۱
به افق محرم
به افق محرم
۸۴
اهالی کربلا
اهالی کربلا
۶۴
موکب های اربعین حسینی-شیراز
موکب های اربعین حسینی-شیراز
۱۷۲
مغناطیس حسینی -۱۸ مهر ۱۳۹۹
مغناطیس حسینی -۱۸ مهر ۱۳۹۹
۷۸
آنکه دریا می رود
آنکه دریا می رود
۵۲
مسیر عشق - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مسیر عشق - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۷۴
هنر و عاشورا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
هنر و عاشورا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۶۶
عزاداری اربعین در شهرهای مختلف استان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
عزاداری اربعین در شهرهای مختلف استان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۱۲۵
از حرم تا حرم
از حرم تا حرم
۹۲
خان نصف
خان نصف
۶۲
پیوند
پیوند
۱۰۱
مغناطیس حسینی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
مغناطیس حسینی - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۶۹
روضه ی صبر
روضه ی صبر
۴۸
عزاداری اربعین حسینی در شهرهای مختلف استان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
عزاداری اربعین حسینی در شهرهای مختلف استان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۱۴۶
همسفران کربلا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
همسفران کربلا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۸۳
اربعین ۹۹ در لارستان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در لارستان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۱۲۰
اربعین ۹۹ در نی ریز - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در نی ریز - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۵۴
اولین شب شعر عاشورایی قشقایی
اولین شب شعر عاشورایی قشقایی
۸۵
سی و پنجمین شب شعر عاشورا
سی و پنجمین شب شعر عاشورا
۶۹
هنر و عاشورا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
هنر و عاشورا - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۵۵
اربعین ۹۹ در گراش - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در گراش - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۷۸
اربعین ۹۹ در قیر و کارزین - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در قیر و کارزین - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۷۱
اربعین ۹۹ در سیدان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در سیدان - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۹۹
اربعین ۹۹ در بهمن - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در بهمن - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۵۸
اربعین ۹۹ در آباده - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
اربعین ۹۹ در آباده - ۱۷ مهر ۱۳۹۹
۶۴
اربعین عاشقی-۱۷ مهر ۱۳۹۹-بخش ۲
اربعین عاشقی-۱۷ مهر ۱۳۹۹-بخش ۲
۶۵