پاییز ۹۸

۴۴۷

شبکه ۳
14 مهر ماه 1399
16:26
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
تیزر اچ دی سازی شبکه های سیما - ۷ آذر ۱۳۹۹
۴۳۹
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
سامانه جامع تجارت ایران - ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۲۱
نت های مسی یک رویا
نت های مسی یک رویا
۳۸۵
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
یاسر خانی ( کارآفرین کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۱۸۸
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
طلیعه - ۶ آذر ۱۳۹۹
۲۰۰
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
میسازیم تا ساخته شویم - ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۵۴
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
پروژه آبرسانی از خلیج فارس
۱۷۶
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
رزمایش کمک مومنانه - تبریز
۲۵۲
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
جور دیگر باید دید - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۴۱
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
مجتمع چاپ کتیبه ( کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه )
۱۳۸
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
پیشرفت بیماری کرونا به چه عواملی مرتبط است؟
۱۳۸
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - گاوداری - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۷۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
روز شمار هفته بسیج - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۹۱
ستاره دنباله دار
ستاره دنباله دار
۶۶۵
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
برنامه های تلوزیون در ایام کرونا
۵۰۱
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
پا به ماه - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
۲۶۸
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
بهره برداری از کیت های تشخیص سریع کرونا
۱۷۲
دسته گلی برای تو
دسته گلی برای تو
۲۳۴
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - زنبور داری - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۶۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کابینت سازی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵۳
سمیه رحمانی - کارآفرین
سمیه رحمانی - کارآفرین
۱۳۶
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
کمیته امداد امام خمینی (ره) - کارگاه تولیدی پرچم های مذهبی
۳۵۶
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
کمیته امداد امام خمینی (ره) - مجتمع چاپ کتیبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۱۶۷
پلیس من - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
پلیس من - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۳۰۶
افتتاح طرح انتقال آب از خلیج فارس تا شرکت معدنی گل گهر سیرجان - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
افتتاح طرح انتقال آب از خلیج فارس تا شرکت معدنی گل گهر سیرجان - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۷۶۵
ایران با شکوه، تجربه متفاوت - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
ایران با شکوه، تجربه متفاوت - ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۳۰۸
افتتاح بزرگترین پروژه شیرین سازی آب کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۹
افتتاح بزرگترین پروژه شیرین سازی آب کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۳۷۹
گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در سال های گذشته
گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان در سال های گذشته
۲۷۶
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران -  ۱۲ آبان ۱۳۹۹
نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - ۱۲ آبان ۱۳۹۹
۵۱۹
تیزر برنامه فوتبال برتر - لیگ بیستم
تیزر برنامه فوتبال برتر - لیگ بیستم
۷۲۹