قاعده تکریم و تفضیل

۵۷۵

شبکه قرآن
13 مهر ماه 1399
14:29