احتلال حسی و حرکتی


شبکه اصفهان
13 مهر ماه 1399
09:58
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
توصیه های پیشگیری از بیماری کرونا در نوروز
314
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
146
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
نقش ژنتیک در پیشگیری از کرونا
299
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
مراقبت سالمندان در همه گیری کرونا
175
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
سوختگی ها و حوادث چهارشنبه آخر سال
184
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
دیابت و مراقبت های دوران کرونا
287
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی در کودکان
174
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
مراقبت سالمندان در همگیری کرونا
186
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
237
بیماری ام اس
بیماری ام اس
327
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
153
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ
285
اخلاق در پزشکی
اخلاق در پزشکی
159
سلامت مردان
سلامت مردان
152
نقش استرس در بیماریهای قلبی
نقش استرس در بیماریهای قلبی
170
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
درمان آنوریسم مغزی از طریق آنژیوگرافی
261
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
وضعیت واکسیناسیون در استان اصفهان
333
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
347
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
کرونا و عفونت های تنفسی کودکان
274
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی و مداخله در تشخیص و درمان
194
غربالگری در دوران بارداری
غربالگری در دوران بارداری
280
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیشرفتهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
233
تشخیص و درمان بیماری صرع
تشخیص و درمان بیماری صرع
286
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
204
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
نقش رادیولوژی مداخله ای در تشخیص و درمان
173
بیماریهای شایع شانه
بیماریهای شایع شانه
178
پیش فعالی در کودکان
پیش فعالی در کودکان
320
آسیب های مفصل زانو
آسیب های مفصل زانو
278
چاقی در کودکان و نوجوانان
چاقی در کودکان و نوجوانان
349
مشکلات کلیوی در کودکان
مشکلات کلیوی در کودکان
338