هم رشتی هستم هم آبادانی و اصفهانی!

1,783

شبکه نسیم
9 مهر ماه 1399
23:22
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
0
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
0
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
0
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
0
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۲۹۸
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,182
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۸۰۳
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۷۴۷
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۵۱۸
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۴۷۱
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۶۰۲
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,377
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,521
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,023
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,217
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۶۰
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۶۹
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۷۸۳
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۳۳
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
۹۸۱
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۰
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۷۳
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۱۷
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,276
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۲۹
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۷۴
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۴۸۸
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,465
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,202
بهم میگفتن شرکت صحت!
بهم میگفتن شرکت صحت!
1,878