از رشت تا آبادان!

1,061

شبکه نسیم
9 مهر ماه 1399
23:18
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
4,703
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
۵۶۲
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۴۰۴
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۲۷۶
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۱۸۳
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۱۸۰
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۳۷۴
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
۵۷۴
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
۹۳۴
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,929
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۸۳۵
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۵۸۲
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۴۹۱
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۱۴
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۶۱۶
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,174
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,993
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۴۷
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۰۲
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۹۷۸
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,566
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,626
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۹۲
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۵۲
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۹۰
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۳۵
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۹۳
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,965
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,694
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,152