تو مطب دکتر به دنیا اومدم!

1,159

شبکه نسیم
9 مهر ماه 1399
23:16
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,005
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۲۴
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,149
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
۹۷۴
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,149
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,756
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۱۹
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۱۲
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۰۰
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۳۶
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۲۰
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,979
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۰۶
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,119
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,687
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,137
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۰۶
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,247
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۲
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۳۵
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۷۹
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۱
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۶۳
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۹۷
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,461
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,841
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,784
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,350
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,309
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۶۵