خاطره سربازی رفتن آقاجون!

1,443

شبکه نسیم
9 مهر ماه 1399
23:05
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
۳۱۹
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۳۷
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۳۷
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۶۲
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۳۶۳
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,196
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۸۰۹
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۷۵۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۵۲۳
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۴۷۷
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۶۰۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,398
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,532
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,026
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,217
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۶۳
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۷۲
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۷۸۴
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۳۷
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
۹۸۳
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۰
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۷۳
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۱۹
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,278
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۳۰
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۷۷
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۴۸۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,473
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,205
بهم میگفتن شرکت صحت!
بهم میگفتن شرکت صحت!
1,880