نیما کرمی-۹ مهر ۱۳۹۹

2,176

شبکه نسیم
9 مهر ماه 1399
23:03
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
5,840
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
1,770
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,054
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,437
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۴۸۷
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۳۹۲
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,222
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,571
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,070
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۷۷۶
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۵۹۹
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۷۱
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۱۵
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۲۲
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,455
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,181
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,068
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۱۳
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۶۷۱
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۵۵
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۹۳
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۳۰
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,406
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,079
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۷۹
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۳۸
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,074
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,693
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,695
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
1,029