دوست داشتم مردم بخندن!

1,254

شبکه نسیم
8 مهر ماه 1399
23:47
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
1,169
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۱۵۷
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
۲۱۴
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
۱۸۹
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,465
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۷۸۱
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۳۴۳
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۳۰۳
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۶۴
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۳۴۸
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,818
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۶۸۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,057
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,572
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,093
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۷۱
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,099
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۵۲
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۸۵
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۵۲
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۷۹
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۳۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۵۲
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,370
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,777
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,738
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,269
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,282
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۳۹
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۳۸