از شیر حموم تا تئاتر مدرسه!

۵۹۷

شبکه نسیم
8 مهر ماه 1399
23:23
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
4,256
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
۵۱۷
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۳۷۰
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۲۵۰
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۱۶۵
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۱۶۳
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۳۵۷
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
۵۳۰
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
۹۲۶
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,925
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۸۳۳
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۵۷۸
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۴۸۹
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۱۲
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۶۱۰
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,164
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,989
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۴۴
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۰۰
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۹۷۳
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,558
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,623
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۹۰
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۵۲
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۸۸
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۳۴
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۹۰
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,962
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,694
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,150