در زیباترین محله تهران به دنیا اومدم

۷۶۸

شبکه نسیم
8 مهر ماه 1399
23:18
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
5,910
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
1,859
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,070
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,463
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۵۰۷
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۴۰۵
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,261
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,578
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,071
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۷۸۰
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۰۱
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۷۳
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۱۷
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۲۶
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,461
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,183
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,071
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۱۴
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۶۷۳
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۵۷
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۵۹۸
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۳۲
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,408
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,083
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۸۲
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۴۰
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,077
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,695
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,697
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
1,030