همسرم زود فوت کرد!

2,794

شبکه نسیم
8 مهر ماه 1399
00:10
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
۵۰۳
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
۱۲۵
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
۱۱۳
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
۸۱
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
۸۰
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۷۵
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۸۲
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
۳۳
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۸۹
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,438
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,216
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,048
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,259
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,778
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۲۸
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۲۴
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۰۶
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۴۲
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۲۳
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,993
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۱۶
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,127
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,701
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,144
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۱۱
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,266
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۵
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۴۱
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۸۲
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۴