شیرازی خواندن زهرا سعیدی

1,881

شبکه نسیم
7 مهر ماه 1399
23:52
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
1,274
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۱۶۸
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
۲۳۳
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
۲۰۴
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
0
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,469
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۷۸۲
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۳۴۵
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۳۰۳
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۶۴
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۳۵۰
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,818
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۶۸۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,059
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,574
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,094
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۷۴
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,100
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۵۴
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۸۷
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۵۳
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۸۰
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۳۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۵۲
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,370
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,778
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,738
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,269
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,282
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۳۹