کتابی در مورد جنگ نوشتم!

۳۴۴

شبکه نسیم
7 مهر ماه 1399
23:38
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
8,801
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۰۵
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,124
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
۹۴۶
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,112
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,739
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۱۶
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۰۹
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۳۹۳
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۳۴
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۱۸
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,974
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۰۰
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,119
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,684
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,137
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۰۳
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,240
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۲
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۳۴
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۷۷
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۱
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۶۱
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۹۵
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,455
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,839
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,784
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,346
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,308
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۶۵