قصه گوی ما یه پیرمرد بود!

۲۹۱

شبکه نسیم
7 مهر ماه 1399
23:34
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
1,064
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۱۴۷
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
۱۹۹
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
۱۶۸
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,462
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۷۸۱
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۳۴۳
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۳۰۲
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۶۳
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۳۴۶
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,815
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۶۸۳
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,055
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,572
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,092
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۷۱
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,096
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۵۰
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۸۵
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۵۰
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۷۹
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۳۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۵۱
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,368
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,777
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,737
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,269
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,282
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۳۹
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۳۷