کنکور دادم یه بچه داشتم

۶۶۶

شبکه نسیم
7 مهر ماه 1399
23:34
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
۲
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
۴
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
۷
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
۴
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
۵
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۴
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۸
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
۹۶۱
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
9,298
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,187
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,024
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,201
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,768
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۲۵
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۲۰
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۰۵
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۴۱
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۲۲
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
8,987
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۸۱۲
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,122
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,696
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,140
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۷۰۶
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,254
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۹۳
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۴۴۰
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۸۰
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۲۰۳
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۶۴