همه فن حریف بودن ایرج؟!

8,740

شبکه ۱
7 مهر ماه 1399
22:52
قسمت ۵
قسمت ۵
35,333
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
4,000
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,596
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,140
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,882
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,450
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,225
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,800
قسمت ۶
قسمت ۶
42,136
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,261
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,929
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,988
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,633
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,907
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,326
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,705
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,772
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,810
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,624
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,452
قسمت ۷
قسمت ۷
41,909
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,724
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,728
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,838
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,366
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,973
قسمت ۸
قسمت ۸
32,983
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,941
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,705
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,724
قسمت ۹
قسمت ۹
30,001
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,910
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,411
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,452
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,299
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
34,604
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,896
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,751
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,351
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,771
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,672
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,611
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,887
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,717
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,352
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
37,022
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,936
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,388
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,203
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,305
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
37,840
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,662
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,473
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,435
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,672
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,722
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
36,354
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
12,468
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,880
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,423
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
26,011
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
35,870
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,615
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
24,090
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,800
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
34,048
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,979
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,192
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,400
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
30,135
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,717
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,312
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,862
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
31,837
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,681
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,824
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,982
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,419
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,374
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,515
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
12,353
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,593
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,389
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,954
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,446
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,226
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,193
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
24,075
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,811
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,113
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,636
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,126
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,906
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
29,163
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,048
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,416
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,006
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,754
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,770
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,081
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
24,385
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,623
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,237
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,141
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,636
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,248
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
27,270
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,314
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,370
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,477
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,782
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
22,948
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,593
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
4,493
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,545
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
18,284
قسمت آخر
قسمت آخر
31,889
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
2,221
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
2,132
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
2,249
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
3,191
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
14,518
خلاصه قسمت های گذشته
خلاصه قسمت های گذشته
2,411
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
18,382
قسمت ۱
قسمت ۱
65,028
قسمت ۲
قسمت ۲
46,031
قسمت ۳
قسمت ۳
31,659
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,620
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,965
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,150
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,664
قسمت ۴
قسمت ۴
30,127
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,896
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,532
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,914
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,475