بررسی نوسان بورس و برنامه دولت و مجلس برای حمایت از بازار سرمایه

2,920

شبکه ۲
7 مهر ماه 1399
22:37
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
مشکل در سیاست گذاری در تولید چرم از شترمرغ
۱۲
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
علت وجود خلا در تولید چرم از شترمرغ
۹
تولید چرم از شترمرغ
تولید چرم از شترمرغ
۲۶
کرونا چه جایگاهی دارد؟
کرونا چه جایگاهی دارد؟
۲۱۷
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
عملکرد اجرایی حوزه در دوران کرونا
۱۳۸
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
از حوزه راضی هستم اما قانع نیستم !
۱۰۹
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
عملکرد حوزه های علمیه و اقتضائات روز
۲۳۱
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
همسایگان افغانستان به دنبال صلح نیستند؟!
۷۴۰
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
سمت و سوی مذاکرات بین گروه های افغانستانی
۳۶۷
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
ساماندهی مهاجرین از سمت افغانستان
۴۵۲
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
روابط تهران و کابل و سمت و سوی مذاکرات صلح افغانستان
۶۰۹
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
ماده صد شهرداری و طرح جامع مدیریت شهری
۳۹۵
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
طرح جامع مدیریت شهری در مجلس یا شورای عالی استان ها
۲۰۴
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
نتایج و آثار طرح جامع مدیریت شهری
۲۵۴
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
شورای عالی استان ها عملکرد و برنامه ها
۳۲۸
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
علت تخلفات شورای شهر و ابزار های نظارتی
۲۱۹
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
شرایط کنونی مشهد و سفر ها
۲۶۳
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
خودمونیم تعطیل که نشدند !!
۳۱۳
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
جهش ویروس کرونا و افزایش مرگ و میر؟
۲۳۴
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
علت تاخیر در اعمال محدودیت ها
۱۵۳
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
میزان تاثیر محدودیت ها در شرایط کرونایی
۱۳۰
رکورد شکنی کرونا
رکورد شکنی کرونا
۳۴۲
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
بیتومین ، خام فروشی یا فرآوری؟
۲۴۱
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
سیاست مشخص زنجیره ارزش بیتومین
۱۵۹
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
کاربرد های بیتومین یا قیر طبیعی
۱۹۲
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
خام فروشی بیتومین ، ماده معدنی با ۱۶۰ کاربرد در صنایع داخلی
۳۷۹
تسهیلات برای بازنشستگان
تسهیلات برای بازنشستگان
1,360
حقوق یکسان برای همه ؟!
حقوق یکسان برای همه ؟!
1,131
زمان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
زمان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان
1,102
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری
همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری
1,872