مدیریت تولید / ۷ مهر

۷۳۳

شبکه آموزش
7 مهر ماه 1399
21:15
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
۲۶۰
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
۲۷۵
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
۱۹۴
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
۲۱۲
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
۷۲۵
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
1,440
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
۲۷۳
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
۵۰۷
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۶۱
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
۲۲۶
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
1,751
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
۴۲۶
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
۲۹۷
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
۳۴۹
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
۵۸۵
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
۴۱۴
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
۴۷۶
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
۲۸۵
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۷۴
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۴۷
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
1,353
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
1,070
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
۳۴۸
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
۴۳۲
تربیت کودک / ۲۲ مهر
تربیت کودک / ۲۲ مهر
۲۳۱
تولید قطعات روش تراشکاری - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
تولید قطعات روش تراشکاری - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۳۹۷
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۴۳۱
پودمان یک - سرویس چرخ خودرو -پایه یازدهم / ۲۲ مهر
پودمان یک - سرویس چرخ خودرو -پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۳۱۱
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۱ مهر
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۱ مهر
۴۵۲
حسابداری - حقوق و دستمزد / ۲۱ مهر
حسابداری - حقوق و دستمزد / ۲۱ مهر
۳۱۷