زنجیره ارزش تولید محصول گواهی شده در شهرستان پاسارگاد

۲۶۱

شبکه فارس
7 مهر ماه 1399
19:43
مزرعه سیب زمینی بذری
مزرعه سیب زمینی بذری
۵۸
کشت گل نرگس
کشت گل نرگس
۱۴۱
انجیر کار نمونه ملی استان فارس
انجیر کار نمونه ملی استان فارس
۸۰
قهرمان تولید بخش کشاورزی - انجیرکار نمونه ملی استان فارس
قهرمان تولید بخش کشاورزی - انجیرکار نمونه ملی استان فارس
۲۶۵
زنجیره ارزش تولید محصول گواهی شده در شهرستان پاسارگاد
زنجیره ارزش تولید محصول گواهی شده در شهرستان پاسارگاد
۷۹
خشک کردن سریع موادغذایی به روش خشک کردن
خشک کردن سریع موادغذایی به روش خشک کردن
۱۴۴
کشت گوجه فرنگی به روش داربستی زیر سایبان
کشت گوجه فرنگی به روش داربستی زیر سایبان
۱۵۱
آبیاری قطره ای زیرسطحی
آبیاری قطره ای زیرسطحی
۲۰۹
ارتقا بهره وری پنبه در نظام تولید گندم بنیان
ارتقا بهره وری پنبه در نظام تولید گندم بنیان
۱۵۷
آبیاری زیر سطخی کم فشار
آبیاری زیر سطخی کم فشار
۱۶۱
آبیاری زیر سطحی کم فشار
آبیاری زیر سطحی کم فشار
۲۴۷
اصول مدیریت تاکستان دیم
اصول مدیریت تاکستان دیم
۱۸۸
اصول مدیریت تاکستان دیم
اصول مدیریت تاکستان دیم
۱۵۸
زن کارآفرین برتر روستایی
زن کارآفرین برتر روستایی
۱۵۲
زن کارآفرین برتر روستایی
زن کارآفرین برتر روستایی
۲۷۹
سیستمهای آبیاری هوشمند
سیستمهای آبیاری هوشمند
۱۵۴
سیستم آبیاری هوشمند
سیستم آبیاری هوشمند
۱۷۹
توسعه کشت در محیط های کنترل شده
توسعه کشت در محیط های کنترل شده
۱۵۶
توسعه کشت در محیط های کنترل شده
توسعه کشت در محیط های کنترل شده
۱۸۷
قنات روستای زر سفید فسا
قنات روستای زر سفید فسا
۲۲۶
قنات روستای زر سفید فسا
قنات روستای زر سفید فسا
۲۷۸
پیوند پسته
پیوند پسته
۲۳۶
روش پیوند لوله ای
روش پیوند لوله ای
۲۶۳
اصلاح و معرفی رقم های گندم نان
اصلاح و معرفی رقم های گندم نان
۲۰۰
پرورش گیاهان دارویی
پرورش گیاهان دارویی
۲۰۲
پرورش گیاهان دارویی  - سیاه دانه
پرورش گیاهان دارویی - سیاه دانه
۲۲۰
محصولات کشاورزی گواهی شده
محصولات کشاورزی گواهی شده
۱۷۳
محصولات کشاورزی گواهی شده
محصولات کشاورزی گواهی شده
۲۱۳
پرورش آلوئه ورا
پرورش آلوئه ورا
۱۹۳