شروع کار فرآوری قهوه

۲۰۷

شبکه ۱
7 مهر ماه 1399
15:57
شروع کار تولید صنایع دستی
شروع کار تولید صنایع دستی
۴۵
تولیدکننده صنایع دستی
تولیدکننده صنایع دستی
۳۷
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
شروع کار تولید لوازم مادر و کودک
۱۵۰
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
تولیدکننده لوازم مادر و کودک
۸۱
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
مبتکر مدیریت زنجیره بازیافت !
۷۰
عافیه سارلی-صمد  صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
عافیه سارلی-صمد صمدی-۳ آبان ۱۳۹۹
۹۱
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
تولیدکننده وسایل آموزشی و سرگرمی
۹۴
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
شروع کار تولید وسایل آموزشی و سرگرمی
۱۲۶
خمیر بازی اسلایم ؟!
خمیر بازی اسلایم ؟!
۱۰۱
پلتفرم آموزش آنلاین
پلتفرم آموزش آنلاین
۵۰
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
امید سرافراز-مبینا امیدوند-۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۵۷
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
شروع کار پلتفرم آموزش آنلاین
۴۷
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
تولیدکننده مواد غذایی آبزی
۸۵
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
تولدکننده درب های فلزی طرح دار
۷۶
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
صالح ادیب زاده - محمود قاسمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۵۹
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
شروع کار تولید مواد غذایی آبزی
۶۳
تولیدکننده درپوش های ایزوله
تولیدکننده درپوش های ایزوله
۲۶
اختراع درپوش ایزوله !
اختراع درپوش ایزوله !
۳۹
تولید ظروف پذیرایی
تولید ظروف پذیرایی
۹۹
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
شروع کار تولید ظروف پذیرایی
۱۱۵
علی رجبی - مهدی قجری
علی رجبی - مهدی قجری
۲۲۶
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
تولیدکننده تجهیزات آبیاری کشاورزی
۸۴
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
شروع کار تولید تجهیزات آبیاری کشاورزی
۱۱۱
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
تولیدکننده ویلچر مکانیکی
۶۸
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
شروع کار تولید ویلچر مکانیکی
۷۵
تولیدکننده کشمش
تولیدکننده کشمش
۸۴
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
تولیدکننده الکترو پمپ های طبقاتی
۴۲
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
رسول رحمانی-محمدرضا احمدیان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
۱۸۲
شروع کار تولید کشمش
شروع کار تولید کشمش
۹۳
چرا دوچرخه برقی؟!
چرا دوچرخه برقی؟!
۲۴۹