شغل فیلم تعریف کنم داریم!

1,180

شبکه نسیم
6 مهر ماه 1399
23:13
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
1,682
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۲۵۴
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۱۹۸
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۲۶۴
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۵۴۵
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,282
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۸۴۶
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۷۷۹
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۵۴۷
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۴۹۹
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۶۴۱
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,449
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,551
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,046
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,222
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۶۶
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۷۷
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۷۹۰
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۳۸
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
۹۹۴
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۰
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۸۰
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۲۴
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,280
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۳۳
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۷۹
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۴۹۲
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,502
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,217
بهم میگفتن شرکت صحت!
بهم میگفتن شرکت صحت!
1,897