چی میزنید انقدر جوان موندید؟!

1,112

شبکه نسیم
6 مهر ماه 1399
23:10
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
1,991
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۳۴۰
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۲۲۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۱۹۵
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۱۹۲
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۲۰۶
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,038
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,762
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۴۹
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۱۲
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۷۳۷
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,274
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,510
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۴۰
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۸۱
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۲۵
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۸۷
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۷۴
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,743
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,625
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,081
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,245
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۰
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۹۸
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۲۸
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۵
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,019
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۹
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۹۲
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۳۷