خاطرات جنگ آقاجون و عمو!

1,376

شبکه نسیم
6 مهر ماه 1399
23:03
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
۴۶۷
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
3,765
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۷۳۱
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۴۸۵
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۴۲۸
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۴۳۹
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۵۱۲
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,941
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,930
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۰۸
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۵۶۵
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۸۹۸
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,456
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,589
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۶۲
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۹۱۸
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۵۸
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۶۱۲
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۸۵۴
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,903
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,681
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,121
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,257
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۸۸
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۸۱۴
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۴۶
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۶۱
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,035
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۲۷
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۴۱۴