رسول توکلی-۶ مهر ۱۳۹۹

1,480

شبکه نسیم
6 مهر ماه 1399
23:00
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
7,329
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,139
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۶۱۲
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۲۷۵
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۲۴۲
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۲۱۱
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۲۶۷
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۴۶۲
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
۹۶۷
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,480
موسیقی‌های غیر ایرانی
موسیقی‌های غیر ایرانی
1,052
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
موسیقی ناب با انسان چه می‌کند؟
۶۴۷
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
خواندن جلال‌الدین محمدیان در جوانی
1,006
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
تفاوت آیین موسیقی‌های عزا و عروسی
۳۳۷
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
شعرخوانی به زبان کرمانشاهی
۳۴۷
بازی‌های دوران کودکی
بازی‌های دوران کودکی
۲۳۰
چجور کودکی بودی؟
چجور کودکی بودی؟
۱۶۹
بازخوانی قطعات پدر
بازخوانی قطعات پدر
۳۱۴
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
ماجرای تقلب‌های دوران کودکی
۵۰۷
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
سید جلال الدین محمدیان - ۴ آبان ۱۳۹۹
1,298
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
1,748
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,700
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
2,219
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,270
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۷۲۹
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۶۲۶
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
2,623
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,815
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,249
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۹۲