تعارض منافع در آموزش و پرورش

۴۵۱

شبکه ۵
5 مهر ماه 1399
20:03
آیا بازهم قطعی برق خواهیم داشت ؟
آیا بازهم قطعی برق خواهیم داشت ؟
3,241
ماجرای فروش برق به عراق
ماجرای فروش برق به عراق
۶۳۱
استخراج بیت کوین توسط چینی ها در رفسنجان
استخراج بیت کوین توسط چینی ها در رفسنجان
۶۴۸
صادرات گاز به روسیه !
صادرات گاز به روسیه !
۲۹۴
چرا قطعی برق اطلاع داده نشد؟
چرا قطعی برق اطلاع داده نشد؟
۱۹۶
تهران چه خبر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۱۵۲
خواهش مجری از رئیس جمهور
خواهش مجری از رئیس جمهور
۴۲۱
خاموشی های اخیر تهران - ۲۷ دی ۱۳۹۹
خاموشی های اخیر تهران - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۱۱۱
چرا با کاهش قیمت دلار چیزی ارزان نمی شود؟
چرا با کاهش قیمت دلار چیزی ارزان نمی شود؟
1,157
تهران چه خبر -  ۲۴ دی ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۴۷۶
ما داریم خفه میشیم !
ما داریم خفه میشیم !
5,830
هیچ کس مسئولیت گرانی را نمی پذیرد !
هیچ کس مسئولیت گرانی را نمی پذیرد !
۶۸۴
تعزیزات
تعزیزات
۳۲۲
مسئولیت قیمت مرغ با کجاست ؟
مسئولیت قیمت مرغ با کجاست ؟
۳۱۷
استرس برای خریدن تخم مرغ
استرس برای خریدن تخم مرغ
۳۰۷
استخراج بیت کوین با پول برق کشور؟
استخراج بیت کوین با پول برق کشور؟
1,344
سهم ناچیز برای بودجه فرهنگی
سهم ناچیز برای بودجه فرهنگی
۵۱۶
تهران چه خبر - ۲۳ دی ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۳ دی ۱۳۹۹
۳۱۸
شرطی شدن فرهنگ !
شرطی شدن فرهنگ !
۱۵۹
خاموشی گسترده بدون اطلاع
خاموشی گسترده بدون اطلاع
6,067
بودجه فرهنگی
بودجه فرهنگی
۱۷۲
هزینه کم شدن آلودگی هوا چقدر است ؟
هزینه کم شدن آلودگی هوا چقدر است ؟
۲۸۵
چرا مشکل آلودگی هوا حل نمی شود؟
چرا مشکل آلودگی هوا حل نمی شود؟
۲۷۹
چرا گاز کم امده است ؟
چرا گاز کم امده است ؟
۳۲۹
رئیس چنین هوایی بودن چه حسی داره ؟
رئیس چنین هوایی بودن چه حسی داره ؟
۳۱۵
تهران چه خبر - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تهران چه خبر - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۵۷۲
امان از بی توجهی، امان از تنبلی !
امان از بی توجهی، امان از تنبلی !
4,429
گزارش مردمی از مشکل آسفالت در شهرستان پاکدشت
گزارش مردمی از مشکل آسفالت در شهرستان پاکدشت
۵۱۳
استفاده از فیلترهای جاذب راهکار تحقق حمل و نقل عمومی پاک
استفاده از فیلترهای جاذب راهکار تحقق حمل و نقل عمومی پاک
۱۷۵
نامگذاری شهرک صنعتی شهریار به نام ‌شهید قاسم سلیمانی
نامگذاری شهرک صنعتی شهریار به نام ‌شهید قاسم سلیمانی
۱۲۸