داوود امیریان - ۵ مهر ۱۳۹۹

۸۴۳

شبکه نسیم
5 مهر ماه 1399
19:03
دست بالای دست بسیارست یعنی چی؟
دست بالای دست بسیارست یعنی چی؟
۲۷۸
صدای غذاخوردن یک حلزون وحشی !!
صدای غذاخوردن یک حلزون وحشی !!
۵۳۱
بزرگتر شدی دوست داری چیکاره بشی؟
بزرگتر شدی دوست داری چیکاره بشی؟
۱۵۳
رهام کریمی-۳۰ مهر ۱۳۹۹
رهام کریمی-۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,399
بسته پیشنهادی فیلم ، مستند و موسیقی
بسته پیشنهادی فیلم ، مستند و موسیقی
۱۴۶
آموخته هایی از استاد شجریان از زبان اردشیر رستمی
آموخته هایی از استاد شجریان از زبان اردشیر رستمی
۳۴۳
اردشیر رستمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اردشیر رستمی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۸۳۰
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۳۷۳
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
۱۳۲
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
۶۷
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۶۶۰
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
۳۷۴
سفر به آمازون در کتاب باز !
سفر به آمازون در کتاب باز !
3,046
علت جذاب بودن این برنامه !
علت جذاب بودن این برنامه !
۳۴۱
ابوالقاسم ساسان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
ابوالقاسم ساسان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,361
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,116
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
3,429
سکوت در زمانه هیاهو
سکوت در زمانه هیاهو
4,078
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
۶۳۷
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,205
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
۲۱۸
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
۲۵۷
ویتگنشتاین و فلسفه
ویتگنشتاین و فلسفه
۴۱۷
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
۲۷۳
هدیه متفاوت برای میزبان !
هدیه متفاوت برای میزبان !
۳۳۳
اردشیر رستمی - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
اردشیر رستمی - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
1,141
فلسفه و هنر - قسمت دوم
فلسفه و هنر - قسمت دوم
۵۴۱
پادکست و ساخت پادکست
پادکست و ساخت پادکست
۳۶۳
کارآفرینان حیرت انگیز ایرانی !
کارآفرینان حیرت انگیز ایرانی !
۲۴۰
شاهین شرافتی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
شاهین شرافتی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
1,002