ماجرای عجیب امتحان و فرار از مدرسه!

7,811

شبکه نسیم
4 مهر ماه 1399
23:27
دلتنگ مادرم هستم!
دلتنگ مادرم هستم!
1,063
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
سیروس مقدم به من دلگرمی میداد!
۳۳۱
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
گاهی بخاطر شرایط زندگی کار کردم!
۲۱۰
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
بعضی از نقش ها سایز من نبود!
۱۴۴
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
توی کارنامه ام فیلم خوب زیاد دارم!
۱۲۰
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
اجرای تلویزیون برای من مجانی بود!
۱۴۶
بهداشت از نظر آقاجون!
بهداشت از نظر آقاجون!
۱۶۶
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
سه ماه فیلم رادیولوژی میفروختم!
10,740
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
از مدرسه میخواستم اخراج شم!
2,050
گل آقا معلم ادبیات من بود!
گل آقا معلم ادبیات من بود!
1,562
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
شخصیت کودکی من چهل تیکه بود!
1,014
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
هیچکس نمیدونه من فرزند چندمم!
1,238
من بچه تهرونم!
من بچه تهرونم!
۶۹۳
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
ماجرای امتحان دادن منو رامین!
۹۷۴
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
علیرضا خمسه - ۸ آبان ۱۳۹۹
2,504
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
موفقیت هام رو مدیون پدرم هستم!
1,255
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
سواد نداشتم وارد رادیو شدم!
10,240
دوست نداشتم برم مدرسه
دوست نداشتم برم مدرسه
1,438
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
ماجرای تلویزیون و خواستگاری آقاجون!
1,270
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
مژگان عظیمی - ۷ آبان ۱۳۹۹
1,634
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
عجیب ترین دوره زندگیم سربازی بود
1,912
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
دوست دارم برگردم به زمان دانشجویی
۹۹۴
اولین تجربه من در تئاتر
اولین تجربه من در تئاتر
۴۷۶
بچه خوبی بودم!
بچه خوبی بودم!
۴۵۸
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
رادیو قصه گوی کودکیم بود!
۳۸۲
چقدر دو داشت!
چقدر دو داشت!
۴۶۱
آقاجون میخواست بازیگر شه!
آقاجون میخواست بازیگر شه!
9,087
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
مهدی علی احمدی-۶ آبان ۱۳۹۹
۹۰۷
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
گلچین - ۵ آبان ۱۳۹۹
1,172
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
مصاحبه قدیمی جلال‌الدین محمدیان
1,781