بخش هایی از سریال کارآگاه شمسی و مادام

1,059

شبکه نسیم
4 مهر ماه 1399
23:13
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۵۵۰
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
3,677
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۶۰۷
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۴۷۷
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
۶۷۲
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,197
کرونا خیلی بلایی!
کرونا خیلی بلایی!
7,475
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
دوربین کلنگی زمان نوجوانی
۹۲۲
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
مورچه هم نمیتونست بره تو تلویزیون!
۸۶۳
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
پدرم فوت کرد روی صحنه تئاتر بودم
۶۰۹
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
ماجرای کتک خوردن روی سرسره
۵۷۱
خرابکاری های من و رامین
خرابکاری های من و رامین
۷۴۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
بهروز مقدم و امیر نیکیار-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,705
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
گلچین - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,610
خاطره جنگ رضا توکلی
خاطره جنگ رضا توکلی
2,076
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
زندگی خودم رو دوست دارم بازی کنم
1,237
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
تجربه کار کردن با پرویز پورحسینی
۸۷۲
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
دوباره می خوام بابام رو ببینم!
۷۹۰
رضا توکلی از مرگ می گوید!
رضا توکلی از مرگ می گوید!
۸۲۲
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
خاطره ورود به فیلم آخرین شناسایی
۴۵۱
معجزه عجیب برای رضا توکلی
معجزه عجیب برای رضا توکلی
1,011
خاطرات محرم در کودکی
خاطرات محرم در کودکی
۳۱۴
اولین کار حرفه ای سینمایی
اولین کار حرفه ای سینمایی
۳۸۷
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
سه ماه تعطیلی کار می کردم!
۳۲۸
ماجرای مادر تقلبی !
ماجرای مادر تقلبی !
10,297
از مدرسه بیرونم می کردن!
از مدرسه بیرونم می کردن!
۳۴۵
خواب خونه قدیمی !
خواب خونه قدیمی !
۳۸۸
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
دوستام فکر می کنن مشهد به دنیا اومدم !
۵۰۶
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
رضا توکلی - ۲۵ مهر ۱۳۹۹
1,576
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
جعفر دهقان - ۲۴ مهر ۱۳۹۹
2,264