مرکز تکثیر گورخر ایرانی

1,231

شبکه ۱
3 مهر ماه 1399
14:41
آمار رسمی کرونا - ۲ آبان ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۲ آبان ۱۳۹۹
6,635
هر روز رکوردی تازه در جهان!
هر روز رکوردی تازه در جهان!
1,166
محصولی در چشم پزشکی بومی سازی شد!
محصولی در چشم پزشکی بومی سازی شد!
۵۷۶
توزیع انسولین قلمی از فردا!
توزیع انسولین قلمی از فردا!
۴۳۹
افزایش بستری بعد از تعطیلات!
افزایش بستری بعد از تعطیلات!
۶۵۳
ردیابی هوشمند افراد مبتلا به کرونا!
ردیابی هوشمند افراد مبتلا به کرونا!
۵۸۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۲ آبان ۱۳۹۹
۸۷۷
هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا
هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا
۲۹۲
افتتاح طرح های ورزشی در زنجان
افتتاح طرح های ورزشی در زنجان
۱۸۴
کشتی گیران برتر تیم ملی کشتی آزاد
کشتی گیران برتر تیم ملی کشتی آزاد
۱۷۶
تشکیل دولت جدید لبنان
تشکیل دولت جدید لبنان
۱۸۸
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
ثبت نام وام ضروری بازنشستگان
۲۲۲
قره باغ همچنان در آتشِ درگیری ها !
قره باغ همچنان در آتشِ درگیری ها !
۲۶۰
مرحله چهارم کمک های مومنانه بناید مستضعفان
مرحله چهارم کمک های مومنانه بناید مستضعفان
۱۳۲
جلسه روسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا
جلسه روسای کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا
۳۰۱
فراتر از عسل !
فراتر از عسل !
۳۰۶
آمار رسمی کرونا - ۱ آبان ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۱ آبان ۱۳۹۹
9,437
افتتاح طرح های ملی مسکن
افتتاح طرح های ملی مسکن
۹۵
باور ایرانی با شلیک باور۳۷۳ به یقین تبدیل شد
باور ایرانی با شلیک باور۳۷۳ به یقین تبدیل شد
۲۸۳
تجویز های سلیقه ای برای کرونا
تجویز های سلیقه ای برای کرونا
۹۸
افزایش نظارت ها بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی
افزایش نظارت ها بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی
۱۳۵
چهارمین روز هفته ی نیروی انتظامی
چهارمین روز هفته ی نیروی انتظامی
۱۲۵
۱ آبان ۱۳۹۹
۱ آبان ۱۳۹۹
1,861
اعلام لغو یا برگزاری رویدادهای ورزشی به صورت هفتگی
اعلام لغو یا برگزاری رویدادهای ورزشی به صورت هفتگی
۷۴۳
ثبت رکورد جدید برداشت بادام زمینی
ثبت رکورد جدید برداشت بادام زمینی
۶۱۱
بیست و پنجمین روز مناقشه قره باغ
بیست و پنجمین روز مناقشه قره باغ
۴۴۰
دو روز مانده به مناظره ی دوم آمریکا
دو روز مانده به مناظره ی دوم آمریکا
۵۰۶
آمار رسمی کرونا - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
7,318
ظرفیتی که دیده نمی شود !
ظرفیتی که دیده نمی شود !
۲۲۷
چهارمین روز هفته نیروی انتظامی
چهارمین روز هفته نیروی انتظامی
۳۱۸