به زودی از شبکه سوم سیما

27,004

شبکه ۳
3 مهر ماه 1399
14:07
قسمت ۱
قسمت ۱
91,607
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
9,057
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
8,058
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
42,875
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
10,810
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
10,746
قسمت ۲
قسمت ۲
67,890
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
6,029
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,671
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,787
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
9,327
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
8,294
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,883
قسمت ۳
قسمت ۳
58,759
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,519
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,926
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,537
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
33,465
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
7,102
قسمت ۴
قسمت ۴
58,550
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,574
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,815
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,719
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
33,061
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
7,247
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
13,864
قسمت ۵
قسمت ۵
54,248
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
6,111
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,439
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,533
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,457
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
33,070
قسمت ۶
قسمت ۶
54,520
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,884
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
37,737
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,965
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,474
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,836
قسمت ۷
قسمت ۷
57,854
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
4,374
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,609
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,821
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,968
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
4,228
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
22,039
قسمت ۸
قسمت ۸
86,151
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,853
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,650
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,571
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
62,371
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,901
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
16,113
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
5,281
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
5,392
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
7,494
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,871
راه کربلا
راه کربلا
16,287
قسمت ۹
قسمت ۹
64,682
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
60,677
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
7,633
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,873
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
9,673
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
9,035
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
41,013
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
64,027
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
7,969
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
4,998
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
7,156
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
38,182
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
13,008
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
67,895
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
8,891
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
8,403
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
9,743
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
9,164
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
67,662
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
53,035
دردسر های رفتن به کربلا
دردسر های رفتن به کربلا
6,119
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
دیگه نمی خوام تو رو از دست بدم !
45,654
فرار به کویت !
فرار به کویت !
12,897
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
لحظه رد شدن از بازرسی پلیس عراق
9,435
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
92,369
چی شد عاشق شدی ؟
چی شد عاشق شدی ؟
47,152
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
لحظه درگیری با بعثی های عراق !
9,284
رشوه در ازای آزادی !
رشوه در ازای آزادی !
9,710
دیدار با دشمن قدیمی !
دیدار با دشمن قدیمی !
6,692
دستگیر شدن عبد !
دستگیر شدن عبد !
16,747
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
84,175
عبد لو رفت !
عبد لو رفت !
7,942
سو قصد به جان عبد !
سو قصد به جان عبد !
7,040
قتل عامی در راه است !
قتل عامی در راه است !
8,123
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
واشر سرسیلندر که عوض نکردی !
12,634
فرار عبد از دست پلیس عراق !
فرار عبد از دست پلیس عراق !
52,400
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
82,918
عبد پیدا شد !
عبد پیدا شد !
10,012
حکم اعدام صادر شد !
حکم اعدام صادر شد !
7,886
تو میفهمی ناموس چیه ؟
تو میفهمی ناموس چیه ؟
9,611
اتفاقی که نباید، افتاد !
اتفاقی که نباید، افتاد !
17,147
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
به چشمانم نگاه کن و عشق را ببین !
16,421
تصمیم گیری سخت عبد !
تصمیم گیری سخت عبد !
72,468
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
8,674
قسمت آخر
قسمت آخر
79,352
بیتابی ها برای عمو اکبر !
بیتابی ها برای عمو اکبر !
3,479
رسیدن نجلا به برادرش !
رسیدن نجلا به برادرش !
6,710
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
دیدار مخفیانه ی عباس با خانواده اش !
6,372
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
تعقیب و گریز خونین در نخلستان
9,461
پایان جدایی نجلا و پسرش !
پایان جدایی نجلا و پسرش !
48,786