تصاویر ارسالی گزارشگران افتخاری برنامه - ۳ مهر ۱۳۹۹

۱۵۵

شبکه اصفهان
3 مهر ماه 1399
20:39
جهش تولید با حل مشکلات باغداران روستای امام زاده علی اکبر شهر رضا
جهش تولید با حل مشکلات باغداران روستای امام زاده علی اکبر شهر رضا
۴۴
مشکلات محله بهاران در خیابان خردمند
مشکلات محله بهاران در خیابان خردمند
۸۶
مشکلات باغداران شهر سمیرم
مشکلات باغداران شهر سمیرم
۸۳
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران دهق
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران دهق
۹۴
مشکلات ساکنین شهرک سیمرغ
مشکلات ساکنین شهرک سیمرغ
۸۱
مشکلات ساکنین روستای خیرآباد فلاورجان
مشکلات ساکنین روستای خیرآباد فلاورجان
۷۷
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران نجف آباد - ۴ آبان ۱۳۹۹
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران نجف آباد - ۴ آبان ۱۳۹۹
۴۸
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان - ۳ آبان ۱۳۹۹
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان - ۳ آبان ۱۳۹۹
۶۶
مشکل مالکین زمین های محله نسیم شاهین شهر
مشکل مالکین زمین های محله نسیم شاهین شهر
۹۲
مهار کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی - ۳ آبان ۱۳۹۹
مهار کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی - ۳ آبان ۱۳۹۹
۱۱۲
مهار کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
مهار کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
۱۰۷
آیین نکوداشت شهدای عرصه امنیت
آیین نکوداشت شهدای عرصه امنیت
۱۵۲
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان - ۱ آبان ۱۳۹۹
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان - ۱ آبان ۱۳۹۹
۱۰۲
فعالیت های کشاورزی و جهش تولید در آران و بیدگل - برداشته پسته
فعالیت های کشاورزی و جهش تولید در آران و بیدگل - برداشته پسته
۸۰
مشکلات باغداران روستای دارگان فلاورجان و پاسخ مسئولین
مشکلات باغداران روستای دارگان فلاورجان و پاسخ مسئولین
۵۸
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان - ۳۰ مهر ۱۳۹۹
۷۹
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی با حضور مسوولین استان
بررسی مشکلات واحدهای صنعتی با حضور مسوولین استان
۷۱
سامانه ۱۹۷ - بازرسی نیروی انتظامی
سامانه ۱۹۷ - بازرسی نیروی انتظامی
۱۰۸
جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان
۱۱۸
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران مبارکه
جهش تولید با حل مشکلات صنعتگران مبارکه
۵۷
رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند
رزمایش موتور سیکلت سواران قانونمند
۱۳۵
جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان اصفهان
جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان اصفهان
۱۳۲
وضعیت زمینهای بلاتکلیف حسین آباد اعظم خورزوق
وضعیت زمینهای بلاتکلیف حسین آباد اعظم خورزوق
۱۳۵
نظام وظیفه و قوانین جدید
نظام وظیفه و قوانین جدید
۸۴
مشکلات ساکنین شهرک سیمرغ
مشکلات ساکنین شهرک سیمرغ
۱۳۴
نظام وظیفه و قوانین جدید
نظام وظیفه و قوانین جدید
۱۳۲
حل مشکل جاده خطرناک هفتشویه قهجاورستان
حل مشکل جاده خطرناک هفتشویه قهجاورستان
۹۸
بررسی مشکلات واحدهای صنفی نجف آباد
بررسی مشکلات واحدهای صنفی نجف آباد
۶۴
یا امام رئوف
یا امام رئوف
۷۸
یا امام رئوف
یا امام رئوف
۷۱