نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۳۰ مهر
۱۹۷
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
رشته الکترونیک / ۳۰ مهر
۱۵۳
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه / ۳۰ مهر
۱۱۹
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته نقشه کشی معماری- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۲۲۸
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
رشته تصویر سازی- پایه دوازدهم - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۳۷
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
طراحی پایه ۱ / ۲۹ مهر
۳۴۹
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه / ۲۹ مهر
۴۹۲
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
آموزش نرم افزار اتو کد جلسه ششم / ۲۹ مهر
۲۶۶
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
۲۵۶
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
۸۶۶
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
1,581
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
۳۰۰
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
۷۳۳
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۷۵
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
۲۴۰
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
1,908
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
۴۵۱
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
۳۰۴
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
۳۶۷
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
۶۰۹
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
۴۳۹
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
۴۹۷
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
۳۰۰
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۷۷
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۵۲
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
1,384
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
1,176
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
۳۵۸
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
۴۴۱
تربیت کودک / ۲۲ مهر
تربیت کودک / ۲۲ مهر
۲۳۶