رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
رشته نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۸ مهر
۸۱
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
طراحی پیراهن و سربند / ۲۸ مهر
۳۳۱
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
طراحی و دوخت لباس بچه گانه - پایه یازدهم / ۲۸ مهر
1,059
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
نقاشی با رنگ روغن - پایه دوازدهم / ۲۸ مهر
۲۳۲
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
نقشه کشی فنی رایانه - پایه دهم / ۲۸ مهر
۳۰۳
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
پایه دهم - ماشین ابزار - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
۲۳۶
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
پایه دوازدهم- تربیت بدنی - روانشناسی ورزش - ۲۷ مهر ۹۹
۲۰۴
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۷ مهر
1,564
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
آموزش نرم افزار اتوکد - جلسه پنجم / ۲۷ مهر
۳۷۴
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی ۱ / ۲۷ مهر
۲۷۶
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
استاندارد کورل دراو / ۲۴ مهر
۳۳۳
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
شبکه نرم افزار /۲۴ مهر
۵۶۷
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
رشته مکانیک خودرو - سرویس چرخ خودرو / ۲۴ مهر
۳۹۷
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی / ۲۴ مهر
۴۵۲
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
رشته الکترونیک / ۲۴ مهر
۲۷۶
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم - تربیت بدنی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۶۸
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
پایه دوازدهم- ماشین ابزار - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
۲۳۲
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
طراحی ومد لباس سفارشی / ۲۳ مهر
1,222
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۲۳ مهر
۹۹۰
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
رشنه چهره سازی - نقاشی رنگ روغن / ۲۳ مهر
۳۴۴
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۲ مهر
۴۲۱
تربیت کودک / ۲۲ مهر
تربیت کودک / ۲۲ مهر
۲۲۶
تولید قطعات روش تراشکاری - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
تولید قطعات روش تراشکاری - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۳۸۴
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
مونتاژ و دمونتاژ قطعات اس ام دی - پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۴۳۰
پودمان یک - سرویس چرخ خودرو -پایه یازدهم / ۲۲ مهر
پودمان یک - سرویس چرخ خودرو -پایه یازدهم / ۲۲ مهر
۳۰۸
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۱ مهر
رشته گرافیک - تاریخ هنر ایران / ۲۱ مهر
۴۴۱
حسابداری - حقوق و دستمزد / ۲۱ مهر
حسابداری - حقوق و دستمزد / ۲۱ مهر
۲۹۵
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۱ مهر
نازکدوزی - برش دامن اولیه / ۲۱ مهر
3,217
آموزش نرم افزار - اتوکد  - جلسه چهارم / ۲۱ مهر
آموزش نرم افزار - اتوکد - جلسه چهارم / ۲۱ مهر
۵۱۹
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی / ۲۱ مهر
رشته گرافیک و نقاشی - طراحی / ۲۱ مهر
۴۳۱