وزنه برداری المپیک ۲۰۱۲ لندن - دسته ۹۴ کیلوگرم

۹۷۵

شبکه ورزش
3 مهر ماه 1399
00:17