داستانی بودن یا مستند بودن ادبیات مقاومت

۱۶۸

شبکه نسیم
2 مهر ماه 1399
18:48
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۳ شخصیت اصلی فیلسوف مدرن
۱۹۵
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
بحرانی کردن مسئله ها با نظریه !
۷۳
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
پژوهشگری علوم اجتماعی یعنی چی؟
۳۴
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
امیر خراسانی - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
۴۶۴
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
لغات بیگانه ی پرمصرف در محاوره ی ما !
۳۲۵
سفر به آمازون در کتاب باز !
سفر به آمازون در کتاب باز !
2,927
علت جذاب بودن این برنامه !
علت جذاب بودن این برنامه !
۳۰۹
ابوالقاسم ساسان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
ابوالقاسم ساسان-۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,018
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
رسول نجفیان - ۲۶ مهر ۱۳۹۹
1,007
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
سکوت در آنتن تلویزیون برای اولین بار !
3,304
سکوت در زمانه هیاهو
سکوت در زمانه هیاهو
3,531
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
هر کرونایی از دوست رسد نیکوست !
۶۲۰
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سپهر سهرابی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,159
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
نجات غریقی و کنترل نگاه ها !
۲۰۴
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
مجموعه کتاب هایی با نوشتار جمعی !
۲۳۵
ویتگنشتاین و فلسفه
ویتگنشتاین و فلسفه
۳۹۰
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
بسته پیشنهادی فیلم ، موسیقی ، مستند
۲۵۱
هدیه متفاوت برای میزبان !
هدیه متفاوت برای میزبان !
۳۱۹
اردشیر رستمی - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
اردشیر رستمی - ۲۲ مهر ۱۳۹۹
1,091
فلسفه و هنر - قسمت دوم
فلسفه و هنر - قسمت دوم
۵۲۰
پادکست و ساخت پادکست
پادکست و ساخت پادکست
۳۳۷
کارآفرینان حیرت انگیز ایرانی !
کارآفرینان حیرت انگیز ایرانی !
۲۲۷
شاهین شرافتی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
شاهین شرافتی-۲۱ مهر ۱۳۹۹
۹۷۰
ده نکته درباره ی حافظ که نمیدونستید !
ده نکته درباره ی حافظ که نمیدونستید !
۴۸۹
یک بیت از سعدی از زبان سروش صحت !
یک بیت از سعدی از زبان سروش صحت !
۳۹۵
مختصری از زندگی حافظ
مختصری از زندگی حافظ
۴۰۵
دکتر سوگل مشایخی - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
دکتر سوگل مشایخی - ۲۰ مهر ۱۳۹۹
3,666
نکته ی جالب در اشعار حافظ !
نکته ی جالب در اشعار حافظ !
۳۳۱
حافظ و بزرگداشت آن
حافظ و بزرگداشت آن
۵۸۹
یک هدف و یک مسیر مستقیم به سمت آن !
یک هدف و یک مسیر مستقیم به سمت آن !
۲۲۳