سوره صافات - آیات ۱۴۳ تا ۱۶۰


شبکه قرآن
3 مهر ماه 1399
07:21